Huurverhogingen 2021

Huurverhoging verder gemaximeerd Minister Ollongren komt met enkele nieuwe maatregelen: de jaarlijkse maximale huurverhoging wordt voor alle huurwoningen vastgesteld op inflatie + 1% en meer mensen met een laag inkomen komen in aanmerking voor een sociale huurwoning. Ook komt er een volkshuisvestingsfonds van €450 miljoen beschikbaar waarmee wordt geïnvesteerd in de leefbaarheid van kwetsbare gebieden.  […]