Mogelijke verruiming tijdelijke huurovereenkomsten

Verruiming tijdelijke huurovereenkomsten Het tweede wetsvoorstel betreft een voorstel tot wijzigingen van een aantal wetten naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet. Aan dit wetsvoorstel is in de laatste fase bij amendement een verruiming van het gebruik van tijdelijke huurovereenkomsten toegevoegd. In dit wetsvoorstel wordt namelijk de mogelijkheid gecreëerd om: tijdelijke huurovereenkomsten voor een zelfstandige […]