Goedkoop, bruikleen / antikraak wonen in Goes of op een andere plek in Zeeland / Zuidwest-Nederland?

Kom naar Connect Verhuur!

Wat is bruikleen / antikraak wonen?

In leegstaande panden wordt vaak bruikleen wonen toegepast, ook wel antikraak wonen genoemd. Het is een goedkope en uiterst flexibele manier van wonen. U krijgt het leegstaande pand van de verhuurder in bruikleen. Bij antikraak wonen kan er sprake zijn van minimale voorzieningen en tijdens de bruikleenperiode zal er minimaal onderhoud aan de woning plaatsvinden. Zowel u als de verhuurder heeft bij bruikleen / antikraak wonen het recht op 1 maand opzegtermijn.  Onze woningen worden op verschillende manieren toegewezen. Soms is dat aan de langst ingeschreven zoeker, soms aan de eerste die reageert. Door die verschillende manieren van toewijzen, krijgt iedereen een gelijke kans op een woning.

Inschrijven: Wat heeft u nodig?

Ongeveer 10 minuten de tijd
+om uw gegevens in te voeren

Uw paspoort, identiteitskaart , adreshistorie, verhuurdersverklaring, 3 laatste loonstroken, bankafschrift 
+dat van een eventuele mede-inschrijver      ( Connect Verhuur kan uw identiteitsbewijs via dataChecker contoleren )

Inkomensverklaring IBRI of verklaring registratie inkomsten  2022 en/of 2023
+dat van uw eventuele mede-inschrijver

Voorwaarden

 • Aantoonbaar over een vast inkomen (salaris, uitkering, studiefinanciering) Daarnaast geldt er tevens hoofdelijk een inkomenseis van ca. € 1000 netto per maand.
 • U ouder bent dan 18 jaar.
 • U verblijft rechtmatig in Nederland en uw mogelijke verblijfsvergunning is nog tenminste 3 maanden geldig.
 • U heeft voldoende beheersing van de Nederlandse taal
 • U heeft geen verslavingsproblematiek
 • Heeft u bewindvoering dan dient u dit kenbaar te maken ivm de tekenbevoegdheid 
 • U heeft geen negatief huurverleden


Inschrijver verklaart dat de door hem aan verhuurder vóór aanvang van de bruikleenovereenkomst verstrekte gegevens met betrekking tot zijn huishoudinkomen, gezinssamenstelling en bewonersverleden juist en volledig zijn.

Indien inschrijver onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt en hij bij verstrekking van de juiste en volledige gegevens niet in aanmerking zou zijn gekomen voor de bruikleenruimte, moet  bruiklener het gebruikleende terstond ontruimen op eerste aanzegging van Connect verhuur. Werkt bruiklener daar niet vrijwillig aan mee en zal Connect Verhuur in dit kader de ontruiming te vorderen dan is bruiklener de werkelijk door Connect Verhuur gemaakte kosten opeisbaar verschuldigd

Benodigde documenten:

 • Kopie van geldig paspoort of identiteitskaart (geen rijbewijs);
 • Kopie van recent inkomen (3 loonstroken en/of brief uitkeringsverklaring en/of brief studiefinanciering);
 • IBRI 2022/2023  ( deze kunt u opvragen bij de belastingdienst )
 • Kopie van een recent bankafschrift op uw naam, waarop in ieder geval de storting van uw inkomsten te zien is;
 • Eventueel een verhuurdersverkaring
 • Ingeschreven staan bij Zuid West Wonen
 • Een intake gesprek is onderdeel van de procedure om in aanmerking te komen voor  woonruimte.

Wat we bij verhuur doen met uw persoonlijke gegevens

Bij het inschrijven bij Connect Verhuur, via het online inschrijfformulier op deze website, vult u uw persoonlijke informatie in. Ook bij het uitvoeren van onze dienstverlening krijgen wij de beschikking over uw persoonlijke gegevens. Dit kan zowel op digitale wijze (bijvoorbeeld per e-mail), mondeling (bijvoorbeeld telefonisch) als schriftelijk (bijvoorbeeld per post) plaatsvinden. Indien u gegevens van andere personen, zoals familieleden, aan ons verstrekt, dan gaan wij er vanuit dat u hiervoor toestemming van hen hebt verkregen.

Alle door u verstrekte persoonlijke gegevens kunnen door ons worden geregistreerd en digitaal worden opgeslagen. Ongeacht de wijze van opslag, beschermen wij uw gegevens door adequate beveiligingsmaatregelen tegen verlies, onbevoegde toegang, ongewenste verspreiding en elke andere onrechtmatige verwerking van gegevens. De personen die permissie hebben om deze persoonsgegevens te mogen inzien / bewerken, zijn verplicht tot geheimhouding tenzij er een wettelijke noodzaak bestaat om deze gegevens te verstrekken.

Uw inschrijving en de gegevens die u aan ons verstrekt heeft, worden na een periode van 3 maanden door ons vernietigd indien u nog geen woonruimte toegewezen heeft gekregen. Verder kunt u doormiddel van uw inschrijfnummer en code altijd bij uw documenten en kunt deze te allen tijde zelf verwijderen / veranderen.

Heeft u een woning toegewezen gekregen door VVB WONEN, dan worden de geleverde documenten en gegevens opgeslagen in ons systeem Bloxs. Wij bewaren hierin de relevante gegevens voor een periode van 7 jaar in verband met de bewaarplicht van de Belastingdienst. Alle andere gegevens worden verwijderd.

Wij wisselen uw gegevens alleen uit met diverse andere partijen, als dit voortvloeit uit onze dienstverlening. De partijen zijn in dit geval de verhuurder, Belastingdienst en/of controlerende accountants. Anders dan dat worden uw gegevens verder niet uitgewisseld!

Kosten bij bruikleen verhuur

 • Inschrijfkosten voor het zoeken en van een tijdelijke bruikwoning € 75,00. U betaald deze kosten pas na het afsluiten van de tijdelijke bruikleenovereenkomst. No cure no pay.
 • Er kan een borg van 1 of 2 maanden gevraagd worden.