Waar het aantal jonge kopers in 2017 weliswaar is toegenomen, neemt het marktaandeel de afgelopen jaren echter geleidelijk af. Dit blijkt uit onderzoek van Woningmarktcijfers.nl op basis van data van het Kadaster.

De leeftijdsklasse 25-34 is met ruim 86.000 kopers de grootste groep en is goed voor een marktaandeel van iets meer dan 35%. Procentueel gezien neemt de groep de laatste jaren wel iets in omvang af, net als de groep kopers tot en met 24 jaar. Alle overige leeftijdsgroepen groeien niet alleen in absolute aantallen, maar ook procentueel gezien.

Starters en doorstromers
Van alle kopers in 2017 kan 55% worden aangemerkt als een starter. In 2012 was dit percentage nog 68%. De laatste jaren zien we het aantal doorstromers fors toenemen, hetgeen voor extra dynamiek in de woningmarkt heeft gezorgd

 

Hoofdkantoor
Westhavendijk 13
4463 AD GOES
Email: info@connect-verhuur.nl
Telefoon: 085 - 3033 949

Partners