Sinds een jaar of twee, drie zijn particuliere beleggers op de woningmarkt in opmars. Beperkte die activiteit zich in eerste instantie nog tot de grote steden, de interesse breidt zich op dit ogenblik ook uit naar de grotere provinciesteden (vaak met een historisch stadscentrum).
Een andere recente ontwikkeling is dat consumenten die doorstromen naar een andere woning, hun huidige woning willen aanhouden om die te verhuren. Dat blijkt niettemin om een aantal redenen heel lastig. Bovendien realiseren veel mensen zich niet dat ze daarbij risico’s nemen. VVB WONEN zet op een rij wat belangrijk is om te weten als u een woning wilt verhuren.

Box 1?
Allereerst wordt er bij de berekening van de nieuwe hypotheek vanuit gegaan dat de volledige hypotheek in box 1 valt. Dat is echter alleen het geval als de overwaarde uit de huidige woning wordt ingebracht voor de aankoop. Doet de consument dit niet, dan is een deel van de hypotheekrente niet aftrekbaar. Bovendien verlaagt een niet-aftrekbaar deel in de hypotheek de leencapaciteit op inkomen. Daarnaast dient ook de lopende hypotheek op de huidige woning te blijven worden betaald.

Overbrugging
Een tweede factor vormt de overbrugging. Deze wordt verstrekt zodat de koper de overwaarde in de huidige woning kan gebruiken voor de aankoop van de nieuwe woning, zonder dat de huidige woning al is verkocht. Een overbruggingskrediet heeft een beperkte looptijd, meestal variërend van zes maanden tot twee jaar. Als de woning nog niet is verkocht en het einde van de looptijd nadert, dan kan met de geldverstrekker worden overlegd over verlenging. Die zal daar waarschijnlijk niet toe bereid zijn als blijkt dat de huidige woning helemaal niet in de verkoop staat maar wordt verhuurd. De kans is groot dat de overbrugging wordt opgeëist. Als er dan niet voldoende eigen middelen voorhanden zijn, dan zal de woning alsnog moeten worden verkocht.

Verhuur melden
Tot slot moeten zowel de oude als de nieuwe geldverstrekker akkoord gaan met de verhuur van de huidige woning. Het is raadzaam en zelfs verplicht om verhuur te melden aan de geldverstrekker. Mocht de geldverstrekker op de huidige woning niet akkoord gaan, dan kan financiering door de geldverstrekker van de nieuwe woning wellicht een optie zijn. Een aantal aanbieders biedt deze mogelijkheid inmiddels mondjesmaat aan. VVB WONEN kunt u over de voor en nadelen van uw woning adviseren.

Hoofdkantoor
Westhavendijk 13
4463 AD GOES
Email: info@connect-verhuur.nl
Telefoon: 085 - 3033 949

Partners