In ruil voor €6,5 miljard uit het Europese coronaherstelfonds is minister van Financiën, Wopke Hoekstra, bereid om de hypotheekrenteaftrek versneld af te bouwen. Dat de ontvangers van deze Europse ‘giften’ hun economie dienen te hervormen kwam uitgerekend uit de koker van minister-president Rutte. 

Eén van die hervormingen blijkt volgend het FD de versnelde afschaffing van de hypotheekrente aftrek te zijn. Daarnaast wordt ook de maximale hypotheek aan de kaak gesteld. Bronnen binnen de coalitie hebben aan het FD laten weten dat de VVD niks ziet in de plannen van de CDA minister, ondanks dat het uitgerekend VVD’er Rutte is geweest die Brussel vroeg om economische hervormingen voor de landen die geld willen ontvangen van de Europese Unie.

Schulden in Nederland te hoog
“De Europese Commissie vindt dat de particuliere schulden in Nederland riskant hoog zijn door de verkeerde fiscale prikkel van de hypotheekrenteaftrek. Daarmee is dit jaar €9,5 mrd gemoeid”, meldt de krant.

De hypotheekrenteaftrek gaat dit jaar al in stappen van 3 procentpunt versneld omlaag naar het basistarief in de inkomstenbelasting van 37,1%, maar voor Brussel is dit nog niet voldoende. Ook het maximale hypotheekbedrag dat kopers kunnen lenen kan volgens de minister nog verder omlaag.

Aanbeveling
Of de maatregelen daadwerkelijk doorgang vinden op de manier en in het tempo dat Hoekstra in zijn hoofd heeft, wordt betwijfeld. De Europese Raad heeft Nederland nog tot niets verplicht, slechts aanbevolen.

De Nederlandse aanvraag voor de €6,5 miljard kan in concept dit najaar al worden aangeboden. De deadline voor de steunaanvraag is 30 april 2021. Het geld zal vervolgens in delen worden uitbetaald, afhankelijk van de voortgang van de hervorming.

Hoofdkantoor
Westhavendijk 13
4463 AD GOES
Email: info@connect-verhuur.nl
Telefoon: 085 - 3033 949

Partners