Aan de slag in Goes Oost

RWS partner in wonen uit Goes heeft een grote verantwoordelijkheid op het gebied van wonen. In Goes worden in de Verzetshelden tussen 2019 en 2024 woningen uit de jaren vijftig gesloopt. Deze woningen zijn zo verouderd dat renoveren geen optie meer is. De woningen waaruit reguliere huurders vertrekken, worden tot aan de sloop tijdelijk verhuurd en in bruikleen gegeven. VVB WONEN zorgt hier voor de volledige ontzorging met betrekking tot het leegstandbeheer van deze woningen van de RWS partner in wonen.

Herstructureringsprojecten 
Bij herstructureringsprojecten komen woningen vaak voor langere tijd leeg te staan. De kans op kraak, vandalisme, brand en verloedering is dan groot en dat maakt de omgeving voor omwonenden onprettig of zelfs onleefbaar. VVB WONEN zorgt ervoor dat goed gescreende bewoners in de lege woningen worden geplaatst. Zij zorgen ervoor dat de woningen worden beschermd en dat de buurt veilig en beheersbaar blijft.

 

Het verbeteren de leefbaarheid in een woonwijk
“We hebben veel ervaring met het beheer van woonwijken. Diversen woningcorporaties in Zuid West Nederland worden door VVB WONEN ontzorgd met betrekking tot het leegstandbeheer en de tijdelijke verhuur van woonwijken die gesloopt gaan worden. De ervaring leert dat een goed geselecteerde doelgroep zelfs de dynamiek en leefbaarheid in een wijk kan verbeteren.

Onze focus ligt, naast het volledig ontzorgen van RWS partner in wonen, op het leveren van een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en het leefbaar houden van de woonwijken.

 

Hoofdkantoor
Westhavendijk 13
4463 AD GOES
Email: info@connect-verhuur.nl
Telefoon: 085 - 3033 949

Partners