In Nederland wordt veel gehuurd en verhuurd. Nuttig dus om nog eens een veel voorkomende situatie juridisch te belichten: wijzigingen die de huurder aanbrengt aan het gehuurde, de zogenoemde ‘zelf aangebrachte voorzieningen’ (ZAV).

De wet bepaalt dat de huurder geen wijzigingen aan het gehuurde mag aanbrengen, behalve als het gaat om kleine wijzigingen gaat, die zonder grote kosten aan het einde van de huur weer ongedaan gemaakt kunnen worden. Het gehuurde dient bij het einde van de huur te worden opgeleverd in de staat zoals gekregen, behoudens de toegestane veranderingen aan het gehuurde.

Toestemming vereist?
De huurder mag dus kleine wijzigingen aanbrengen mits afgesproken in overeenkomt . Als de huurder grotere wijzigingen zou willen aanbrengen, dan is de toestemming van de verhuurder/ eigenaar vereist. Aan die toestemming mag de verhuurder voorwaarden stellen.

Wijzigingen verwijderen bij einde huur?
Afhankelijk van de voorgenomen wijzigingen aan het gehuurde is het voor de verhuurder nuttig om bij toestemming tot het aanbrengen van wijzigingen overeen te komen dat die wijzigingen door de huurder ongedaan dienen te zijn bij het einde van de huurovereenkomst, indien dit gewenst is. De huurder is niet verplicht geoorloofde (door de verhuurder toegestane) wijzigingen te verwijderen bij het einde van de huur. De huurder mag dit wel doen, dat heet het ‘wegbreekrecht’. Het wegbreken van de ZAV dient netjes te worden gedaan en zonder achterlating van schade.

Maak goede afspraken!

Zorg ervoor dat alle partijen op de hoogte zijn van de ZAV plannen. Dit voorkomt veel problemen bij het einde van de huur.

Hoofdkantoor
Westhavendijk 13
4463 AD GOES
Email: info@connect-verhuur.nl
Telefoon: 085 - 3033 949

Partners