Zeeland bouwt de verkeerde huizen

PZC Rolf Bosboom

VLISSINGEN – Zeeland bouwt de komende jaren vooral koopwoningen met tuinen. Maar er is veel meer behoefte aan huisvesting voor ouderen en aan huurwoningen. Vraag en aanbod sluiten lang niet altijd op elkaar aan.

Een voorbeeld: aan de noordkant van Grijpskerke is het nieuwbouwplan Nimmerdor in ontwikkeling. In de resterende delen komen zowel vrijstaande als twee-onder-een-kapwoningen te staan, terwijl daar er op zich al genoeg van zijn. Er is juist vraag naar gelijkvloerse huizen, waar ouderen ook kunnen blijven wonen als ze slecht ter been zijn.

Dat blijkt tenminste uit het uitgebreide woningmarktonderzoek dat de provincie en de Zeeuwse gemeenten gezamenlijk hebben laten uitvoeren. Voor het eerst hebben zij niet alleen gekeken naar hoeveel woningen de komende periode nodig zijn, maar ook aan wat voor soort huizen er behoefte is.

Volgens adviesbureau Stec Groep, dat het onderzoek heeft uitgevoerd, zal het aantal huishoudens in Zeeland tot 2040 met 11.550 groeien naar ruim 186.000. Het gaat vooral om senioren en 80-plussers.

Leegstand dreigt

Door de aanhoudende vergrijzing neemt de vraag naar appartementen en andere gelijkvloerse huizen sterk toe. De behoefte aan eengezinswoningen daalt juist. Voor de categorie huizen die minder in trek zijn – sociale huurwoningen en kleine of juist heel grote koophuizen – dreigt daardoor zowel leegstand als verloedering.

Naar schatting 5600 woningen in de provincie lopen de komende jaren dat risico, waarvan 40 procent in Zeeuws-Vlaanderen en 30 procent op Walcheren. Hoe meer in de regio wordt gebouwd, hoe groter het gevaar van leegstand.

Niet ingrijpen kost meer

De onderzoekers vinden daarom dat het verbeteren van bestaande huizen voorrang moet krijgen. Dat is uiteindelijk voordeliger dan niets doen. ,,Niet ingrijpen kost meer geld dan wel ingrijpen”, is de conclusie.

En als er nieuw gebouwd wordt, zou dat vooral voor ouderen moeten zijn, omdat dat de doorstroming op de huizenmarkt het meest bevordert. Alleen op de Bevelanden en Tholen blijft er ook nog behoefte aan nieuwe eengezinswoningen in de koopsector.

Mismatch tussen vraag en aanbod

Voor Walcheren hebben de onderzoekers de woningbehoefte al naast de bestaande bouwplannen gelegd. Zij zien een ‘mismatch’ tussen vraag en aanbod: een belangrijk deel van de plannen bestaat uit koopwoningen met tuinen, terwijl er vooral behoefte is aan ouderenhuisvesting en huurwoningen voor mensen met een middeninkomen. In de gemeente Veere zouden er eigenlijk alleen nog maar gelijkvloerse huizen bij moeten komen.

Ruim 20 procent van de geplande woningen op Walcheren sluit niet of nauwelijks aan op de vraag. Verder valt op dat in Vlissingen – vooral in het Scheldekwartier – de komende tien jaar meer wordt gebouwd dan de lokale behoefte. In Middelburg is dat juist eerder te weinig dan te veel.

Hoofdkantoor
Westhavendijk 13
4463 AD GOES
Email: info@connect-verhuur.nl
Telefoon: 085 - 3033 949

Partners