Niemand zit te wachten op dubbele woonlasten of een dubbele hypotheek. Toch is een dergelijke situatie soms niet te voorkomen en moet er korte of langere tijd hypotheek en andere kosten over twee woningen worden betaald.

In dit artikel worden alle vragen rondom een dubbele hypotheek belicht en beantwoord. Bovendien wordt besproken hoe VVB WONEN u kan helpen bij het voorkomen van verhoogde maandlasten door een dubbele hypotheek.

Het ontstaan van dubbele woonlasten

Wanneer u een nieuwe woning koopt voordat u uw huidige woning heeft kunnen verkopen, zult u enige tijd te maken krijgen met dubbele woonlasten. Woonlasten bestaan uit meer aspecten dan alleen de hypotheek. U betaalt ook voor beide woningen premies levensverzekering, WOZ en andere gemeentelijke heffingen, verzekeringspremies en voor groot en klein onderhoud. Een situatie waarin u dubbele lasten betaalt, kan beter zo kort mogelijk duren omdat uw maandelijkse vaste lasten voor flinke financiële druk kunnen zorgen.

De nadelen van een dubbele hypotheek

Het nadeel van twee hypotheken is dat u geld betaalt voor een huis waar u geen gebruik van maakt. Of het nu gaat om het huis waar u uit vertrokken bent, of om het huis waarop u wacht om in te trekken na de verbouwing. Het is zonde om te betalen voor iets waar u geen gebruik van maakt. Zeker als het gaat om dergelijke bedragen. Toch bent u verplicht de lasten van beiden hypotheken te dragen.

Wat doet de overheid?

De overheid komt mensen met dubbele lasten op verschillende manieren tegemoet. Ten eerste is het mogelijk om voor beide woningen gebruik te maken van de hypotheekrenteaftrek. Bovendien hoeft u voor de woning die leeg staat, de woning die verbouwd wordt of in aanbouw is, geen eigenwoningforfait aan te geven. Tot slot heeft de overheid de leegstandwet in het leven geroepen waardoor het voor woningeigenaren makkelijker is om de woning tijdelijk te verhuren.

 • Dubbele hypotheekrenteaftrek
 • Geen dubbele aangifte eigenwoningforfait
 • Tijdelijke verhuur met de leegstandwet

Dubbele woonlasten voorkomen

Om dubbele hypotheeklasten te voorkomen, is het misschien het verstandigst om te wachten met de aankoop van een nieuwe woning totdat u de huidige woning verkocht heeft. Vaak gaat het in de praktijk net even anders. Er zijn echter manieren om een periode met dubbele lasten te voorkomen, te verkorten en/of de kosten te beperken. Een overbruggingsgarantie, een overbruggingskrediet, een lening van of schenking door de ouders, het intrekken bij familie of vrienden of het verlagen van de verkoopprijs kan een oplossing zijn. Ook het tijdelijk verhuren van uw woning is een goede manier om de kosten van dubbele maandlasten op te vangen.

De overbruggingsgarantie

De koper en de verkoper kopen een garantietermijn van maximaal twee jaar voor enkele honderden euro’s. De koper krijgt voor de periode die hij moet overbruggen met dubbele maandlasten 2,5% van de verkoopsom op jaarbasis uitgekeerd ter compensatie.

Het overbruggingskrediet

Met het overbruggingskrediet leent u een bedrag bij de hypotheekverstrekker om de nieuwe hypotheek te kunnen regelen terwijl de overwaarde van uw huidige woning nog niet beschikbaar is. Deze komt immers pas vrij bij de verkoop. Wanneer u de huidige woning verkoopt wordt het overbruggingskrediet direct afgelost.

Een lening van of schenking door uw ouders

Het komt vaak voor dat mensen geld lenen van hun ouders om de periode met dubbele maandelijkse lasten te kunnen overbruggen. Het is verstandig een dergelijke lening zwart op wit te zetten bij de notaris. Veel ouders kiezen ervoor een bepaald bedrag te schenken in plaats van te lenen omdat een schenking tot een bepaalde hoogte belastingvrij is.

Intrekken bij familie of vrienden

Om dubbele lasten te voorkomen, kunt u ervoor kiezen tijdelijk uw intrek te nemen bij familie of vrienden. Dit is vaak goedkoper dan het tijdelijk huren van een woning of het langer wachten met de overdracht van de huidige woning waardoor de hypotheeklasten doorlopen.

Het verlagen van de verkoopprijs

Wanneer de verkoop van de woning te lang op zich laat wachten is het verlagen van de verkoopprijs het overwegen waard. Het hangt van uw persoonlijke situatie af of u bij het verlagen van de verkoopprijs goedkoper uit bent dan bij het maandenlang betalen van dubbele lasten.

Tijdelijke verhuur van de woning

U mag op basis van de leegstandwet de woning tijdelijk verhuren. Op deze manier creëert u extra inkomsten waar u de dubbele kosten mee kunt ondervangen. U bent niet gebonden aan de bepalingen rondom huurdersbescherming waardoor u bij de verkoop van uw woning eenvoudig de verhuur op kunt zeggen.

De voordelen van het tijdelijk verhuren van uw woning om dubbele woonlasten te voorkomen

Naast het creëren van extra inkomsten en de eenvoudige opzegging kent het tijdelijk verhuren van uw woning nog meer voordelen. Zo bent u niet gebonden aan het puntensysteem waarmee normaal de huurprijs wordt bepaald.De huurprijs bepaalt u helemaal zelf. Een bewoonde woning wordt bovendien sneller verkocht dan een leegstaande woning én verpaupering wordt tegen gegaan.

De voordelen op een rijtje

 • Extra inkomsten om de dubbele woonlasten (deels) te ondervangen;
 • Een bewoonde woning gaat verpaupering tegen;
 • Een bewoonde woning is beter voor de verkoop;
 • Eenvoudige opzegging van de verhuur bij verkoop;
 • Zelf de huurprijs bepalen.

De nadelen van tijdelijke verhuur

Het grootste nadeel is dat u de hypotheekrente van de verhuurde woning niet meer af mag trekken. Daarnaast kan het verhuren van de woning veel ‘gedoe’ opleveren omdat u te maken krijgt met één of meerdere huurders. Bovendien mag u tijdens de verhuur de woning niet uit de verkoop halen, want dan komt uw vergunning te vervallen.

De nadelen op een rijtje

 • Geen dubbele hypotheekrenteaftrek;
 • Verhuren kost tijd en energie;
 • Woning mag niet uit de verkoop worden gehaald.

Vermijd dubbele woonlasten – Hoe u de woning tijdelijk kunt verhuren

Wanneer uw woning aan de eisen voldoet, kunt u bij de gemeente een vergunning aanvragen voor het tijdelijk verhuren van uw woning. Een dergelijke vergunning is 5 jaar geldig. Aan het aanvragen van een vergunning zijn kosten verbonden die per gemeente verschillen. Daarnaast dient u toestemming te verkrijgen van uw hypotheekverstrekker voor de tijdelijke verhuur. Bovendien dient u de verzekeraar waarbij u een opstalverzekering heeft afgesloten van uw plannen te verwittigen.

Tips bij de tijdelijke verhuur van uw woning

Om dubbele maandlasten te voorkomen is tijdelijke verhuur voor velen een passende oplossing. Hieronder volgen tips voor de tijdelijke verhuur van uw woning.

Verhuur uw woning gemeubileerd en gestoffeerd

Door uw woning gestoffeerd en gemeubileerd te verhuren spreekt u een bepaalde doelgroep aan. Met name expats of andere mensen die een tijdelijke woonruimte zoeken zijn geïnteresseerd in een woning waar zij zo in kunnen trekken en waar zij alles achter kunnen laten wanneer ze weer vertrekken.

Maak duidelijke afspraken

Maak duidelijke afspraken en leg deze vast in het huurcontract. In een huurcontract moet in ieder geval worden opgenomen:

 • De verhuur op basis van de leegstandwet;
 • De aanwezigheid van een vergunning en de geldigheidsduur;
 • De minimale looptijd van 6 maanden;
 • Dat de huurovereenkomst na 6 maanden voor onbepaalde tijd geldt;
 • De opzegtermijn van de huurder (na 6 maanden): 1 maand;
 • De opzegtermijn van de verhuurder (na 6 maanden): 3 maanden;
 • De huurprijs.

Besteed het verhuren van uw woning uit

Lijkt het verhuren van de huidige woning u te veel gedoe? Dan is het een optie om een derde in te schakelen om de zorgen rondom het verhuren van een woning uit handen te nemen.

VVB WONEN kan u daarbij helpen. VVB WONEN kan elke stap in het proces van u overnemen en sluit voor u een huurcontract af met een geselecteerde huurder. Op deze manier heeft u verder geen omkijken naar de verhuur van uw woning en weet u zeker dat het financieel en juridisch goed geregeld is.

Meer informatie over voorkomen dubbele woonlasten?

Heeft u vragen over de mogelijkheden van tijdelijke verhuur? Of twijfelt u over het tijdelijke verhuren van uw woning op basis van de leegstandwet? Neemt u dan vrijblijvend contact op met de medewerkers van VVB WONEN. Wij beantwoorden graag uw vragen en kunnen helpen om duidelijkheid te scheppen.

Neemt u contact op door middel van het contactformulier en ontdek wat VVB WONEN voor u kan betekenen.

Hoofdkantoor
Westhavendijk 13
4463 AD GOES
Email: info@connect-verhuur.nl
Telefoon: 085 - 3033 949

Partners