Uw eigen huis verhuren? Vaak is het hebben van dubbele woonlasten reden om dit te doen. Het verhuren van uw woning is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Behalve voordelen in de vorm van het ontvangen van een huursom, zijn er ook enkele nadelen. Het is in elk geval zaak goed beslagen ten ijs te komen. Goede voorlichting en begeleiding is daarbij onontbeerlijk.

Behalve de huur die geïncasseerd wordt, bent u als u uw huis weet te verhuren ook af van gemeentelijke belastingen. Die rekent u immers door naar de huurder. Ook het vervallen van het eigen woningforfait is een voordeel, net als het feit dat de woning door verhuur bewoond blijft. Er is dan sprake van meer sociale controle en het huis blijft doorgaans in goede staat. Bewezen is verder dat een huis dat nog wordt bewoond eerder verkocht wordt dan een huis dat leeg staat.

Eigen huis verhuren: waar te beginnen?

Wat als de huurder weigert de huur maandelijks op tijd te voldoen? Wat als blijkt dat die nette mensen aan wie u uw huis heeft toevertrouwd toch niet zo netjes zijn? Hoe gaat het met bezichtigingen door potentiële kopers?

Verder is bijvoorbeeld de hypotheekrente bij verhuur niet meer aftrekbaar en het wil nog weleens voorkomen dat de huurder ineens de woning niet meer wilt verlaten.

Mag u uw huis verhuren? Ontdek het in dit artikel.

Geen belasting over huursom

Eerst wat meer praktische informatie over het verhuren van uw huis. Als u uw huis verhuurt, dan hoeft u over de huursom in elk geval geen belasting te betalen. Verder zou u zelf alle zaken met een huurder kunnen regelen. Verstandiger is echter om een bemiddelingsmakelaar in te schakelen die u alle werk uit handen neemt. Deze makelaar adviseert, helpt bij het opstellen van de juiste overeenkomsten, kent de markt en potentiële huurders én is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen ten aanzien van wetgeving rond huur en verhuur. De makelaar kent de zogenaamde kleine lettertjes en dat is een geruststellende gedachte. De bemiddelingsmakelaar kan bovendien de huurder beoordelen op zaken als woonverleden en de financiële situatie.

Wanprestatie

Bij verhuur van een huis wil het weleens voorkomen dat de huurder niet of te laat de huursom voldoet. Slaagt u er na ‘normaal’ contact niet in om de huurder alsnog aan te sporen het bedrag te voldoen en heeft u geen idee waarom er niet wordt betaald, stuur dan een aangetekende brief met de simpele vraag het openstaande bedrag alsnog te betalen. Gebeurt dat dan vervolgens nog niet, dan kunt u de overeenkomst met de huurder door de rechter laten ontbinden. De huurder heeft in dat geval namelijk een wanprestatie geleverd.

Huurprijs bij eigen huis verhuren

Nog een vraag waar verhuurders mee kampen is of de huurprijs zomaar aangepast mag worden. Dit kan alleen als u een nieuw contract afsluit met een nieuwe huurder. U kunt wel de huurprijs eens per jaar verhogen met een zelf te bepalen percentage. Voor particuliere verhuur geldt namelijk geen maximumpercentage waarmee u mag verhogen. Of u moet al een zogenaamde indexeringsclausule in de huurovereenkomst op hebben laten nemen. Dan bent u gebonden aan de verhoging die u in de huurovereenkomst met de huurder bent overeengekomen. Ook is het mogelijk de huur van uw huis te verhogen als er sprake is van woningverbetering.

Gemeubileerd uw eigen huis verhuren

In veel gevallen bepaalt u zelf als verhuurder hoe de zaken geregeld worden. Dus ook of u gestoffeerd of gemeubileerd verhuurt. Gezien de vaak korte termijn van verhuur, is het niet meer dan logisch dat er in elk geval sprake is van gestoffeerde oplevering. Huurders zullen logischerwijs voor een korte termijn niet snel investeringen willen doen. Bent u van plan aan expats te verhuren? Dan is het goed te weten dat deze doelgroep vrijwel altijd volledig gemeubileerde woningen zoekt.

Servicekosten

Let ook op de doorberekening van andere kosten in de vorm van water en elektriciteit en kosten voor het schoonhouden van andere ruimtes. Berekent u die door of zijn die inbegrepen in de servicekosten? Wat ook wel eens gebeurt is dat verhuurders die gemeubileerd verhuren, twintig procent van de waarde van de spullen die in en om het huis blijven tijdens de verhuurperiode, meenemen in de hoogte van de huurprijs. Een soort verzekering als het ware. Behalve servicekosten, berekent u ook belastingen en heffingen door. Let wel: dit zijn geen servicekosten.

Verder is het goed om indien van toepassing de Vereniging van Eigenaren in te lichten als u uw huis gaat verhuren. Wel blijft u als eigenaar verantwoordelijk voor eventuele betaling aan de VvE.

Huurwet en wat dit voor u als verhuurder betekent

Het is vooral zaak goede afspraken te maken en die afspraken zo helder mogelijk op papier te zetten. Zo kan het zijn dat huurders van plan zijn uw woning op hun beurt weer onder te verhuren. Het is goed te weten dat dit alleen mag als u dit in de huurovereenkomst op laat nemen. Staat er niets in over onderverhuur, dan is het niet toegestaan. Het huurcontract is overigens bindend. In principe is het dus niet mogelijk om het contract tussentijds te verbreken. Dat houdt in dat de huurder dus moet betalen tot het moment waarop het contract eindigt, ook al woont hij of zij er al niet meer. Aan de andere kant kan een huurder zich beroepen op de huurwet die zegt dat de huurder niet ‘zomaar’ het gehuurde huis hoeft te verlaten als de verhuurder dat aangeeft. Eindigt een huurcontract, dan is er overigens nog niet automatisch sprake van ontbinding van dat contract.

Kortom: het verhuren van uw woning biedt meer voordelen dan nadelen. Tenminste, als u goede schriftelijke afspraken maakt en de wet- en regelgeving ten aanzien van verhuur van uw woning kent. Daarom is het goed in zee te gaan met een vastgoedbeheerder die écht verstand van zaken heeft. Die weet wat er allemaal komt kijken bij het tijdelijk verhuren van uw woning. Bovendien is het wel prettig dat deze makelaar het merendeel van de werkzaamheden uit handen kan nemen.

Verhuren is dus een prima optie, mits u de zaken goed geregeld hebt.

Eigen huis verhuren in Zeeland – Vrijblijvend advies over verhuur

Wenst u een eerlijk advies over het verhuren van uw woning?

VVB-WONEN helpt u graag met het verhuren en beheren van uw vastgoed in Zeeland. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. We beantwoorden graag uw vragen en helpen om onduidelijkheden helder te krijgen.

Hoofdkantoor
Westhavendijk 13
4463 AD GOES
Email: info@connect-verhuur.nl
Telefoon: 085 - 3033 949

Partners