Heeft u een nieuwe woning gekocht voordat u de oude woning verkocht heeft? Heeft u hierdoor dubbele woonlasten? Misschien is het tijdelijk verhuren van uw oude woning op basis van de leegstandwet voor u dan een goede oplossing.

VVB WONEN helpt u bij het tijdelijk verhuren van uw woning. In dit artikel worden al uw vragen rondom tijdelijke verhuur op basis van de leegstandwet belicht en beantwoord.

Tijdelijke verhuur volgens de leegstandwet

De leegstandwet is in het leven geroepen om tijdelijke verhuur van een woning mogelijk te maken zonder de rechten en plichten die samengaan met de reguliere verhuur van een zelfstandige woonruimte. Tijdelijke verhuur kan een goede oplossing zijn wanneer u een nieuwe woning hebt betrokken terwijl de oude woning nog niet verkocht is. Op deze manier kunt u de dubbele woonlasten tijdelijk ondervangen.

Woningen die in aanmerking komen voor tijdelijke verhuur

Om uw woning tijdelijk te kunnen verhuren, heeft u een vergunning nodig. Niet iedere woning komt in aanmerking voor tijdelijke verhuur: er worden een aantal eisen gesteld bij het verlenen van een dergelijke vergunning. Zo moet u in de laatste twaalf maanden voordat de woning leeg kwam te staan de woning zelf bewoond hebben. Indien het een nieuwbouwwoning betreft moet deze vanaf oplevering door u bewoond zijn geweest of onbewoond zijn gebleven. De afgelopen tien jaar mag de woning niet langer dan drie jaar geheel of gedeeltelijk verhuurd zijn geweest. Wanneer u de woning tijdelijk wilt verhuren mag u niet meer ingeschreven staan op het betreffende adres. U kunt de vergunning wel aanvragen voordat u daadwerkelijk uit de woning vertrekt.

Eisen van de woning ten behoeve van tijdelijke verhuur

 • U bent de laatste eigenaar van de woning.
 • U heeft de woning zelf bewoond in de 12 maanden voorafgaand aan de leegstand.
 • In het geval van een nieuwbouwwoning (korter dan 12 maanden geleden opgeleverd) bent u de eerste bewoner sinds de oplevering of is de woning sinds de oplevering onbewoond gebleven.
 • De woning is maximaal 3 jaar (geheel of gedeeltelijk) verhuurd geweest in de periode van tien jaar voordat de woning leeg kwam te staan.

Kenmerken van de huurovereenkomst bij tijdelijke verhuur conform leegstandwet

Wanneer u de woning tijdelijk verhuurt, moet er een schriftelijke huurovereenkomst opgesteld worden. In deze huurovereenkomst moet duidelijk worden verwoord dat het gaat om verhuur van de woning volgens de leegstandwet én dat hiervoor een vergunning is verleend. Wanneer dit niet duidelijk in de huurovereenkomst staat vermeld, kunt u als verhuurder gezien worden als een reguliere verhuurder en kunt u alsnog gebonden worden aan bepalingen rondom huurdersbescherming.

De huurovereenkomst moet een minimale looptijd hebben van 6 maanden en is daarna voor onbepaalde tijd. De huurovereenkomst loopt automatisch af op het moment dat de vergunning verloopt, dit is maximaal 5 jaar.

Kenmerken huurovereenkomst tijdelijke verhuur

 • Minimale looptijd: 6 maanden
 • Na 6 maanden geldt de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Opzegtermijn huurder na 6 maanden: 1 maand
 • Opzegtermijn verhuurder na 6 maanden: 3 maanden
 • De verhuurder bepaalt de huurprijs

Voordelen van tijdelijk verhuren

Aan het tijdelijk verhuren van een woning zijn diverse voordelen verbonden. Het grootste voordeel is het ondervangen van de dubbele woonlasten. Daarnaast hoeft u geen rekening te houden met het puntenstelsel bij het bepalen van de huurprijs. Bij tijdelijke verhuur mag u zelf de huurprijs bepalen. U bent ook niet gebonden aan bepalingen die de huurders beschermen en u kunt de verhuur na de minimale looptijd zonder opgave van reden – rekening houdend met een opzegtermijn van drie maanden – opzeggen. Bovendien wordt verpaupering van de woning tegengegaan doordat de woning wordt bewoond.

De voordelen op een rijtje

 • Ondervangen van kosten dubbele woonlasten.
 • Een bewoonde woning gaat verpaupering tegen én is beter voor de verkoop van de woning.
 • Geen huurdersbescherming.
 • Eenvoudige opzegging van de verhuur.
 • Zelf de huurprijs bepalen zonder tussenkomst gemeente.

Nadelen

Wanneer u de woning tijdelijk verhuurt, kunt u niet langer gebruikmaken van de hypotheekrenteaftrek. Laat u zich van tevoren dus goed informeren door uw financieel adviseur of tijdelijke verhuur van de woning in uw persoonlijke situatie financieel aantrekkelijk is. U dient er ook rekening mee te houden dat u de woning niet tijdelijk uit de verkoop mag halen. Het te koop staan van de woning is één van de voorwaarden die de geldigheid van de vergunning bepalen.

De nadelen van tijdelijke verhuur

 • Geen recht meer op hypotheekrenteaftrek.
 • De voorwaarden van de vergunning gelden gedurende de gehele looptijd waar de vergunning voor verstrekt is.

De kosten van tijdelijke verhuur conform leegstandwet

U vraagt een vergunning aan bij de gemeente waarin de woning gevestigd is. Aan de aanvraag van een vergunning voor tijdelijke verhuur zijn kosten verbonden. De prijs van een vergunning, de zogenaamde leges, verschilt per gemeente.

U kunt slechts één keer een vergunning voor een woning aanvragen. Wanneer uw aanvraag wordt afgewezen kunt u niet in beroep gaan tegen deze beslissing. U betaalt de prijs van de aanvraag. Ook als uw aanvraag wordt afgewezen dient u de kosten te voldoen.

De aanvraag van de vergunning (leges)

Bij het aanvragen van een vergunning dient u een aantal documenten te overleggen. Naast een volledig en naar waarheid ingevuld aanvraagformulier wordt er gevraagd naar een kadastraal bewijs van eigendom en een bewijs dat de woning in de verkoop staat.

Het eigendomsbewijs kunt u aanvragen bij het kadaster. Om te bewijzen dat het huis in de verkoop staat kunt u bijvoorbeeld de verkoopopdracht van de makelaar indienen. Wanneer u kiest voor bemiddeling door een derde, zoals VVB WONEN, is er ook een schriftelijke volmacht van u nodig voor de aanvraag.

Documenten ten behoeve van de aanvraag

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier.
 • Een eigendomsbewijs.
 • Een bewijs van in de verkoop staan.
 • Een schriftelijke volmacht bij inschakeling intermediair.

Andere belangrijke betrokken partijen: de hypotheekverstrekker en de verzekeraar

Met het regelen van de vergunning voor de tijdelijke verhuur van de woning bij de gemeente bent u er nog niet. U dient ook toestemming te vragen aan uw hypotheekverstrekker. Daarnaast dient u ook de verzekeraar waar u de opstalverzekering heeft afgesloten over de tijdelijke verhuur te informeren.

Toestemming van de hypotheekverstrekker

Voordat u overgaat tot tijdelijke verhuur van de woning dient u in gesprek te gaan met uw hypotheekverstrekker. De hypotheekverstrekker moet toestemming geven voor tijdelijke verhuur van de woning. De meeste banken zullen zonder problemen toestemming verlenen voor tijdelijke verhuur. Zij hebben echter het recht u dit te weigeren, bijvoorbeeld wanneer u volgens hen te snel overgaat tot verhuur zonder een serieuze poging tot verkoop of wanneer u bent verhuisd naar een huurwoning.

leegstandwet en Inlichten verzekeraar

Wanneer u de woning tijdelijk gaat verhuren, is het belangrijk ook de verzekeraar hiervan op de hoogte te brengen. De verzekeraar kan in dat geval besluiten dat de premie en/of de voorwaarden van de opstalverzekering aangepast moet worden. In de praktijk komt dit zelden voor, maar om de verzekering van u woning zeker te stellen, moet de verzekeraar wel op de hoogte zijn van uw tijdelijke verhuuractiviteiten.

Is het tijdelijk verhuren van de woning op basis van leegstandwet iets voor u?

Tijdelijk verhuren van de woning kan een goede tijdelijke oplossing zijn om de kosten van dubbele woonlasten te ondervangen. Het is echter niet in alle gevallen de beste oplossing. Het is altijd raadzaam te overleggen met een financieel adviseur en eventueel een juridisch adviseur voordat u tot tijdelijke verhuur over gaat. Op die manier weet u zeker dat het tijdelijk verhuren van de woning in uw situatie een verstandige keuze is.

Wat VVB WONEN voor u kan betekenen

Overweegt u de woning tijdelijk te verhuren? Dan kan VVB WONEN u hierbij met raad en daad bijstaan. Met onze jarenlange ervaring in de woningmarkt vinden wij altijd de meest simpele en efficiënte oplossing voor uw persoonlijke situatie. We zijn een betrouwbare, professionele en betrokken partner die graag alle zorg rondom de verhuur van uw woning tot in de kleinste details uit handen neemt.

VVB WONEN helpt u graag op weg bij de tijdelijke verhuur van uw woning. Heeft u twijfels over het tijdelijk verhuren van uw woning? Of heeft u nog vragen over tijdelijke verhuur op basis van de leegstandwet?

Neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op door middel van het contactformulier. Onze medewerkers voorzien u graag van gedegen advies dat is toegespitst op uw persoonlijke situatie.

Hoofdkantoor
Westhavendijk 13
4463 AD GOES
Email: info@connect-verhuur.nl
Telefoon: 085 - 3033 949

Partners