Wat is een vastgoedbeheerder?

Vastgoedbeleggers hebben een neusje voor aantrekkelijk vastgoed. Vastgoed dat rendement op gaat leveren dus. Die weten als geen ander waar kansen liggen en zijn in de positie om te investeren. Eenmaal in bezit van vastgoed komt de kwestie beheer aan de orde. Want beleggen in vastgoed is één ding. Vervolgens begint het ‘echte’ werk eigenlijk pas in de vorm van papierwerk. Namelijk in allerlei beheertaken en zorgen dat het vastgoed op een goede manier wordt verhuurd. Een zo hoog mogelijk rendement is daarbij uiteraard het streven. Vastgoedbeleggers besteden dergelijke taken vrijwel altijd uit aan vastgoedbeheerders, verantwoordelijk dus voor het beheer van vastgoed.

Financieel en administratief vastgoedbeheer

Het beheer van vastgoed doet u er als belegger niet ‘even bij’. Globaal gesteld kunt u de werkzaamheden onderverdelen in financieel en administratief vastgoedbeheer en technisch- en commercieel vastgoedbeheer. Het financiële en administratieve deel is bijzonder belangrijk. Alles draait immers om de cijfers, om rendement. Is het administratieve deel up-to-date dan kunnen vastgoedeigenaars snel vergelijken, zodat kansen benut kunnen worden en er naar problemen kan worden gehandeld.

Huur: betalingen en achterstanden

Essentieel in dit proces is dat de huurders de huur voldoen. Kwestie dus van de betalingen scherp in de gaten houden en achterstanden niet op laten lopen. Er moet nadrukkelijk een vinger aan de pols worden gehouden. Bij het financiële en administratieve deel horen natuurlijk ook het doorberekenen van diensten en services. Het verzorgen van het onontbeerlijke papierwerk tussen hurende partij en verhuurder is tevens een taak van de vastgoedbeheerder. Net als het vastleggen van contractuele afspraken, met bijvoorbeeld de leverancier van energie.

Technisch up-to-date?

Beheer van vastgoed bestaat echter uit meer dan papierwerk. Er komt ook techniek bij kijken. Is vastgoed technisch up-to-date, dan zal het vaak voor langere tijd verhuurd worden en ook blijven en zal automatisch ook het rendement groeien. En dus moeten er regelmatig technische inspecties uitgevoerd worden. Van die inspecties zullen rapporten opgemaakt dienen te worden. Ook bij klachten op technisch vlak zal er actie ondernomen moeten worden. Tot het technische deel van beheer behoort onder andere het oplossen van storingen en het verwerken van klachten, net als een deel onderhoudsadvies.

Commercieel beheer en de huurprijs

Bij de tak commercieel beheer staat nadrukkelijk de verhuur en dus het commerciële deel centraal. Wat is een correcte, marktconforme huurprijs? Wat is de beoogde doelgroep voor de verhuur van een specifiek vastgoed?

Ook het opstellen van een huurcontract is een belangrijke taak van de beheerder. In die contracten worden uiteraard alle wettelijke verplichtingen beschreven. Behalve het opstellen van een huurcontract is het vervolgens zaak toe te zien of de overeenkomst op de juiste wijze wordt nageleefd.

Rendement

Vastgoedbeheerders nemen de beleggers in vastgoed dus eigenlijk alle werk uit handen nadat een pand, of panden, zijn aangekocht. Beleggers zitten niet te wachten op alle bijkomende – maar ontzettend belangrijke – werkzaamheden. Die zijn veel eerder geïnteresseerd in het uiteindelijke rendement.  En mogelijk alweer bezig met een nieuw project. De weg naar een zo hoog mogelijk rendement stippelen ze vaak wel uit, de daadwerkelijke uitvoering laten ze graag aan anderen (de beheerder dus) over. Een vastgoedeigenaar zit er niet op te wachten dat hij persoonlijk gebeld wordt bij een storing of als er sprake is van een geschil over de huur. Als er sprake is van goed beheer, heeft de eigenaar er eigenlijk geen omkijken naar.

Wat is een vastgoedbeheerder en VvE’s

Uiteraard verschillen de verschillende vastgoedbeheerders. Er is geen standaard vastgoedbeheerder. Behalve al genoemde werkzaamheden, zijn er vastgoedbeheerders die ook plattegronden van appartementen en verdiepingen verzorgen en een overzicht samenstellen van de eigenaren en gebruikers, net als de huurders. Ook bestuurlijk kan de vastgoedbeheerder – denk maar eens aan de VvE’s die er zijn- veel betekenen en geldt een vastgoedbeheerder doorgaans als communicatiecentrum: de buffer tussen huurder en eigenaar. Vastgoedbeheerders zorgen soms ook voor begrotingen en allerlei verslagen. Of ze stellen tussentijdse en toekomstrapportages op. Sommige vastgoedbeheerders zoeken zelf actief naar huurders voor leegstaand vastgoed.

Volledige ontzorging

Vastgoedbeheerders ontzorgen nadrukkelijk de eigenaar. De eigenaar hoeft zich geen zorgen te maken over het onderhoud. Klachten worden netjes afgehandeld en de huur wordt geïncasseerd. In bepaalde gevallen kan beheer ook handig zijn als het gaat om het beheer van bijvoorbeeld de toiletten in een gebouw, of een gebouw met een receptie. Niet zelden huren vastgoedbeheerders daar zelf weer een partij voor in. Met als gevolg volledige ontzorging voor de eigenaar.

Wat is een vastgoedbeheerder en welke diensten levert deze?

Een vastgoedbeheerder speelt doorgaans een proactieve rol. In plaats van wachten tot iemand met een klacht komt of er sprake is van achterstallig onderhoud, regelt de vastgoedbeheerder vaak ook het zogenaamde planmatig onderhoud. En dan niet alleen aan het gebouw zelf. Maar ook aan bijvoorbeeld bepaalde systemen als airconditioning, verlichting en de aanwezigheid en het onderhoud van brandblussers. En wat te denken van de liften? Planmatig onderhoud werkt vaak kostenbesparend door zowel gebouw als installaties voortdurend in goede staat te houden. Te zorgen dus voor een schilder die tijdig zijn werk doet. Of een lift die regelmatig gecontroleerd wordt en dus altijd dienstdoet. Voor de vastgoedbelegger werkt dit vaak kostenbesparend, vanwege het feit dat de beheerder alle diensten bij één of een aantal partijen inkoopt. De grotere vastgoedbeheerders kopen diensten in voor verschillende eigenaren waardoor de prijs vaak nóg aantrekkelijker wordt.

Ook praktisch: het feit dat de eigenaar over alles wat met zijn vastgoed te maken heeft één aanspreekpunt heeft in de vorm van de vastgoedbeheerder. Hij hoeft dus niet zelf contact te onderhouden met een schilder, het bedrijf van de lift of de vereniging van eigenaren. Het laten beheren van vastgoed is dus echt complete ontzorging.

Beheer en vastgoedmanagement

Hoewel beheer en vastgoedmanagement door veel mensen als precies hetzelfde beschouwd wordt en zelfs bedrijven er soms amper verschil in maken, gaat vastgoedmanagement nét even verder dan beheer. De vastgoedbeheerder is met name verantwoordelijk voor operationele zaken, de manager voegt daar een aantal extra commerciële taken aan toe. Zo is de manager ook verantwoordelijk voor de verhuur van vastgoed en bovendien behoren zaken als ontwikkeling van huisvestingsbeleid ook tot de taken van een manager. De vastgoedmanager legt de nadruk wat meer op de commerciële kant van vastgoedbeheer. De manager plant, stuurt aan en coördineert alles op het gebied van verkoop, aankoop, beheer en ook lease van vastgoed; of het nu gaat om industriële, commerciële of bewoningsdoeleinden. De manager vastgoed kan actief zijn in de bouw, maar bijvoorbeeld ook in de makelaardij en in het onderhoud. De manager vastgoed wordt ook wel aangeduid as manager onroerend goed.

Particuliere vastgoedeigenaren, vastgoedbeleggers, vereniging van eigenaren (VvE) en woningbouwcorporaties maken gebruik van deze vorm van beheer. VvE’s komen in beeld als een gebouw wordt onderverdeeld in appartementen die vervolgens verkocht worden. De kopers (de eigenaren) van de losse appartementen zijn de leden van de vereniging. Een VvE komt op voor de belangen van de eigenaren. Denkt u dus aan aan het onderhoud van zaken waarvan alle eigenaren gebruik maken. VvE’s gaan vanwege deze werkzaamheden vaak in zee met vastgoedbeheerders, die op deze wijze de eigenaren van de appartementen in vereniging ontzorgen.

Vastgoedbeheerder dienstenpakket

Niet elke vastgoedbeheerder biedt hetzelfde pakket aan diensten. Dat verschilt nadrukkelijk per beheerder. Zo zijn er vastgoedbeheerders die alleen de huur incasseren, maar ook beheerders die elk jaar weer de wettelijke huurverhoging doorberekenen en ook de afwikkeling van huren op zich nemen. De vastgoedbeheerder geldt in vrijwel alle gevallen als volwaardig partner- zeker als het gaat om advisering- voor de vastgoedbelegger. Beleggers gaan vaak langdurige samenwerkingen aan met vastgoedbeheerders. Daardoor ontstaat een sterke vertrouwensband. Veel vastgoedbeheerders gedragen zich – in positief opzicht- als eigenaar van het vastgoed. Ze koesteren de panden en proberen leegstand te minimaliseren. Niet zelden zorgen de vastgoedbeheerders zelf voor nieuwe huurders bij leegstand.

Als u als belegger in zee gaat met een goede beheerpartij, dan heeft u amper nog omkijken naar uw vastgoed. Dat wordt immers geregeld. De belegger kan daardoor bezig blijven met het zoeken naar nieuwe projecten en besteed behalve de werkzaamheden ook de daarbij horende stress uit. Al blijft de belegger uiteindelijk uiteraard altijd verantwoordelijk voor het vastgoed. In goede en in slechte tijden.

Meer weten?

Laat u deskundig voorlichten over de mogelijkheden van beheer van vastgoed door contact op te nemen met VVB WONEN middels het contactformulier, bel naar 085 – 3033 949 of lees hier over de mogelijkheden.

Hoofdkantoor
Westhavendijk 13
4463 AD GOES
Email: info@connect-verhuur.nl
Telefoon: 085 - 3033 949

Partners